PL-Blog 意见 讨论 专用帖

这个日志专门记录大家对PL-Blog的建议和Bug,这个内容将做为今后PL-Blog发展的参考资料.

谢谢大家的支持.

现在整理一下以往大家给我提的建议:

-------------------------------------------------

查看更多...

分类:PJBlog3 | 固定链接 | 评论: 38 | 引用: 1 | 查看次数: 9489

PL-Blog V1.2 发布.欢迎大家下载使用

PL-Blog V1.2 发布
下载文件 点击下载 PL-Blog 1.2

安装说明
    初始管理员 用户:Admin 密码:admin888 

查看更多...

分类:PJBlog3 | 固定链接 | 评论: 56 | 引用: 1 | 查看次数: 20800